Tiszta vizet a pohárba!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy a Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító Projekt második, megvalósítási szakasza 2015 decemberében lezárult.

Az Európai Unió Tanácsának 1998-ban kiadott irányelvével összhangban Magyarországon 2001-ben kormányrendelettel határozták meg az ivóvízminőség új határértékeit, amelyek sok szempontból szigorítottak az ivóvízben található szerves és szervetlen összetevők megengedett előfordulási értékein.

Mivel az ivóvízminőség mutatói Magyarország számos területén nem elégítik ki az új határértékek szabta követelményeket, a magyar kormány – az Európai Unió, valamint a különböző fejlettségi szinteken lévő területek közötti eltérések kiegyensúlyozására létrehozott Kohéziós Alap (KA) támogatásával – a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében pályázati lehetőséget biztosított e területek felzárkózására.

Az új ivóvízminőség-szabályozás Kiskunlacházán is megfelelő lépéseket tesz szükségessé, ezért az önkormányzat benyújtotta pályázatát a KEOP-2009-1.3.0 számú támogatási konstrukcióra, amely két (előkészítési és megvalósítási) szakaszban támogatja a hasonló gondokkal küzdő szervezeteket. A község önkormányzata mindkét szakaszban sikerrel pályázott.

A 2013 tavaszán zárult előkészítési szakaszhoz a BM EU Önerő Alap támogatását is sikerült elnyernie, így a 24,7 millió forintos összköltséget önerő hozzáadása nélkül használhatta föl az ivóvízminőség-javítás előkészítésére. A 2013. júliusában hatályba lépett második fordulós támogatási szerződés értelmében az önkormányzat 658.440.258 forintos támogatással kezdhette meg a 791.109.285 forint összköltségű kivitelezési munkálatokat. A polgármesteri hivatal ebben a szakaszban is pályázott a BM EU Önerő Alaptól elnyerhető önerő-támogatásra, amelyet 2014 elején el is nyert. Az önerő-támogatás értéke: 132.669.264 forint. A kivitelezési szakasz munkálatai 2014 őszén kezdődtek meg és 2015 decemberére fejeződtek be.

A lezárult előkészítési szakaszban a szakemberek megvizsgálták a település vízhálózatát, az eredményeket összevetették a korábban tapasztalt műszaki jelentésekkel és fejlesztési elképzelésekkel, majd kidolgozták a község számára legalkalmasabb megoldást az ivóvízhálózat megfelelő átalakítására, továbbfejlesztésére.

Az említett 2001-es kormányrendelet alapján Kiskunlacházán két, az ivóvízben kimutatható elem arányát kell a megadott érték alá csökkenteni, amelyekre kis mennyiségben szükség van az emberi szervezet egészséges működéséhez, túlzott mértékű fogyasztásuk azonban károkat okozhat. Az új, európai szintű szabályozás figyelembe veszi az Unió területén élő emberek megváltozott szokásait, lehetőségeit, az őket érő fokozottabb terhelést, valamint eltérő egyéni szükségleteiket, tűrésküszöbüket – egyes emberek különböző okokból érzékenyebbek lehetnek az ivóvízben is megtalálható összetevőkre –, ezért az egészségügyi határértékeket az előzőeknél szigorúbban állapítja meg. Kiskunlacháza ivóvízhálózatában emiatt vált szükségessé az ivóvíz vas- és arzéntartalmának csökkentése.

A település ivóvizének kémiai jellemzői az elérhető vízbázis sajátosságaival magyarázhatók. A község ivóvízellátása gazdaságosan helyben fúrt kutakkal oldható meg, amelyek rétegvizet szállítanak a felszínre 150–358 méteres mélységből. A község belterületén korábban három, a Duna-parti üdülőövezetben két kút működött, utóbbiak vízminősége elmaradt az előzőkétől, és mindegyiké az új uniós elvárásoktól. A két terület között a vezetékes ivóvízhálózatoknak nem volt összeköttetése, ezért az előkészítésen dolgozó szakértők két tervváltozatot is elemeztek munkájuk során. Mivel a helyben kinyert és tisztított víznek gazdasági szempontból nincs alternatívája, alapvető kérdés maradt, hogy a két területen külön-külön tisztítóművet építsenek-e föl, vagy a település központjában megtisztított vizet juttassák el az üdülőterületre. Az eddig ellátatlan bankházi terület kiszolgálására is igyekeztek lehetőséget találni a szakemberek.

Az ivóvízminőség-javító beruházás az európai normáknak megfelelő ivóvízen túl számos más, a kiskunlacházi vezetékes vízrendszer állapotában, működésében tapasztalható nehézségre is megoldást biztosított. A beruházás során – a pályázat második fordulójában – lehetőség nyílt a település ivóvízhálózatának fejlesztésére is. Az elöregedett rendszer egyébként is megérett a felújításra, az uniós előírásoknak megfelelő minőségjavító intézkedésekkel együtt ez a feladat is megoldható volt. Új technikai megoldások, a csőrendszer cseréje, illetve tisztítása mellett új, nagyobb teljesítményű víztorony épült a központban lebontott régi glóbusz helyére, valamint egy új rétegvíz-kút is szolgálja már a község vízellátását. A Dunapart is új víztornyot kapott a régi helyett, amely most már összeköttetésben áll a belterületi hálózattal, így kiváló minőségű vízzel látja el a dunaparti lakosokat. Nagyon fontos lépést jelent, hogy a központban megtisztított víz nemcsak a dunaparti üdülőterületre, hanem Bankháza is eljut az újonnan létesített táv-, illetve gericvezetékeken.

A beruházás további járulékos előnyöket jelent a foglalkoztatás, valamint a fenntartható fejlődés tekintetében is. A kivitelezésben a projektgazda önkormányzat kiemelt helyet biztosított a helyi vállalkozások és munkavállalók számára. A jó minőségű ivóvíz felhasználásától – a különböző, eldobható palackozású termékek helyett – jelentős környezeti tehercsökkenés várható.